DOI: https://doi.org/10.58845/jstt.utt.2023.vn.3.4

Đã Xuất bản: 2023-11-14

Phát triển và điều khiển ổn định hệ thống con lắc ngược quay với động cơ ba pha

Lương Minh Đạt, Nguyễn Như Sương , Doãn Đức Minh, Trương Quốc Tín, Lý Thành Trung, Nguyễn Hữu Thiên Thông, Ngô Ngọc Thắng, Đoàn Minh Thái, Trịnh Hải Triều, Phan Quốc Đạt

16-26

Ứng dụng giải thuật Backstepping điều khiển ổn định hệ thống Pendubot: Mô phỏng và thực nghiệm

Đặng Vũ Chí, Trần Hải Đăng, Phạm Tuyên, Trần Võ Hoàng Lập, Nguyễn Trường An Khang, Hoàng Đại Phúc, Trần Minh Đức, Võ Minh Tài

27-37

Ảnh hưởng của lá cánh tĩnh đến lực đẩy của quạt đẩy điện có ống hướng dòng

Vũ Thái Sơn, Lê Thế Mạnh, Nguyễn Công Thành, Trần Văn Thực, Chu Hoàng Quân, Đinh Công Trường

38-46

Chế tạo các hạt nano ZnO pha tạp ion Cr3+ nhằm định hướng ứng dụng quang xúc tác dưới kích thích của ánh sáng nhìn thấy

Phạm Thị Lan Hương, Lê Thanh Thảo, Trần Thị Minh Mẫn, Ông Văn Hoàng, Đặng Thị Bích Hợp

1-7