Tạp chí điện tử Khoa học và Công nghệ Giao thông (JSTT) phiên bản Tiếng Việt (ISSN: 2734-9942) thuộc Trường Đại học Công nghệ GTVT (UTT) được xuất bản theo Giấy phép hoạt động báo chí số 399/GP-BTTTT ngày 29/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền Thông với số lượng xuất bản ban đầu là 04 số/năm.

JSTT là một Tạp chí khoa học bình duyệt, xuất bản các bài báo khoa học, các báo cáo và thông tin khoa học trong tất cả các khía cạnh của khoa học và các chủ đề liên quan chủ yếu đến giao thông và xây dựng, kinh tế, cơ khí, công nghệ thông tin. Tạp chí bao gồm các lĩnh vực nhưng không giới hạn:
- Quy hoạch và kỹ thuật giao thông
- Công trình xây dựng và dân dụng
- Vật liệu xây dựng
- Kỹ thuật cơ khí
- Cơ học
- Địa kỹ thuật
- Logistics và vận tải hàng hóa
- Kinh tế và quản lý xây dựng
- Khoa học môi trường
- Khoa học trái đất
- Khoa học máy tính
- Điện, điện tử, viễn thông
- Kỹ thuật ô tô
- Khoa học tự nhiên
- Khoa học cơ bản
- Khoa học xã hội và nhân văn
- Khoa học giáo dục

Tập 4 Số 2 (2024)

Đã Xuất bản: 2024-06-30

Phân tích động lực học của hệ thống lái thủy lực trên xe tải tự đổ có khớp nối

Nguyễn Xuân Hòa, Bùi Văn Trầm, Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Xuân Hiếu

19-26

Giải pháp kết cấu hầm bảo vệ chống đá rơi thi công lắp ghép

Lại Vân Anh, Phùng Bá Thắng, Nguyễn Văn Quang

1-10

Xem Tất cả Các số

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Giao thông- JSTT được Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học tính điểm năm 2023

2023-08-03

Ngày 5/7/2023, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Giao thông của Trường Đại học Công nghệ GTVT (JSTT) được Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học tính điểm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN của Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023.

Tạp chí Khoa học và Công nghê Giao thông (Journal of Science and Transport Technology- https://jstt.vn/)  trường Đại học Công nghệ GTVT được Ban Tuyên giáo Trung ương chấp thuận tại công văn số 796-CV/BTGTW ngày 23/6/2021; Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 399/GP-BTTTT ngày 29/6/2021. Theo đó JSTT được xuất bản truyền dẫn trên môi trường mạng với 2 phiên bản tiếng Việt (chỉ số ISSN: 2734-9942) và phiên bản tiếng Anh (chỉ số ISSN: 2734-9950). Theo giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, Tạp chí xuất bản 1 năm 4 số (mỗi Quý 1 số) và các số đặc biệt.

JSTT là một Tạp chí khoa học bình duyệt, xuất bản các bài báo khoa học, các báo cáo và thông tin khoa học trong tất cả các khía cạnh của khoa học và các chủ đề liên quan chủ yếu đến giao thông và xây dựng, kinh tế, cơ khí, công nghệ thông tin. Tạp chí bao gồm các lĩnh vực nhưng không giới hạn: Quy hoạch và kỹ thuật giao thông; Công trình xây dựng và dân dụng; Vật liệu xây dựng; Kỹ thuật cơ khí; Cơ học; Địa kỹ thuật; Logistics và vận tải hàng hóa; Kinh tế và quản lý xây dựng; Khoa học môi trường; Khoa học trái đất; Khoa học máy tính; Điện, điện tử, viễn thông; Kỹ thuật ô tô; Khoa học tự nhiên; Khoa học cơ bản; Khoa học xã hội và nhân văn; Khoa học giáo dục.

Mặc dù mới được cấp phép hoạt động trong 2 năm qua, JSTT đã nhận được sự tham gia viết bài của nhiều giảng viên đến từ trường Đại học Công nghệ GTVT, các nhà khoa học đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong, ngoài nước và được xuất bản định kỳ 3 tháng/ 1 số. Tạp chí JSTT đã xây dựng hệ thống nộp bài online thuận tiện cho việc gửi bài của tác giả, thuận lợi cho quá trình bình duyệt phản biện kín 2 chiều. Ngoài ra, Tạp chí đã tiến hành đăng ký chỉ số DOI cho tất cả các bài báo được đăng, các bài báo khi gửi tới tạp chí đều được kiểm tra trùng lặp bằng phần mềm kiểm tra đạo văn iThenticate. 

Để được sự ghi nhận, công nhận tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học lần này, Tạp chí JSTT xin trân trọng cảm ơn các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài trường đã viết bài đăng trên Tạp chí và Tạp chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm tham gia viết bài của các giảng viên, các nhà khoa học của Trường Đại học Công nghệ GTVT, các nhà khoa học trong và ngoài nước để nâng cao uy tín khoa học của Tạp chí và được Hội đồng Giáo sư các ngành khác công nhận tính điểm trong tương lai gần.

Chỉ số ISSN: 2734-9942 của Tạp chí điện tử Khoa học và Công nghệ Giao thông

2021-10-06

Tạp chí JSTT của Trường Đại học Công nghệ GTVT đã chính thức được cấp chỉ số ISSN: 2734-9942.

Chỉ số ISSN (International Standard Serial Number) là mã số chuẩn quốc tế của một Tạp chí cho xuất bản phẩm nhiều kỳ. Tạp chí được cấp chỉ số ISSN là Tạp chí sẽ được quốc tế thừa nhận chính thức và giới thiệu trên quy mô toàn cầu.