Bản thảo của tác giả có thể nộp thông qua hệ thống nộp bài được tích hợp trên website của tạp chí. Trong trường hợp tác giả gặp khó khăn trong việc sử dụng hệ thống nộp bài online, có thể gửi bản thảo trực tiếp tới địa chỉ email của tạp chí: jstt@utt.edu.vn

Định dạng mẫu của bài báo, tác giả có thể download tại đây:

GIỚI THIỆU

 • Các chủ đề nội dung xuất bản của tạp chí

JSTT là một tạp chí khoa học bình duyệt, xuất bản các bài báo khoa học, các báo cáo và tin tức khoa học trong tất cả các khía cạnh của khoa học và các chủ đề liên quan chủ yếu đến giao thông và xây dựng. Tạp chí bao gồm các lĩnh vực sau nhưng không giới hạn:
- Quy hoạch và kỹ thuật giao thông
- Công trình xây dựng và dân dụng
- Vật liệu xây dựng
- Kỹ thuật cơ khí
- Cơ học
- Địa kỹ thuật
- Logistics và vận tải hàng hóa
- Kinh tế và quản lý xây dựng
- Khoa học môi trường
- Khoa học trái đất
- Khoa học máy tính
- Điện, điện tử, viễn thông
- Kỹ thuật ô tô
- Khoa học tự nhiên
- Khoa học cơ bản
- Khoa học xã hội và nhân văn
- Khoa học giáo dục

 • Các dạng bài viết đăng trên tạp chí JSTT

JSTT xuất bản các nghiên cứu đa ngành cũng như các bài báo đơn ngành liên quan đến các lĩnh vực và phạm vi của Tạp chí.

 1. Bài viết nghiên cứu nguyên bản (Original research paper): Bài báo nghiên cứu nguyên bản phải thể hiện được kết quả của nghiên cứu nguyên bản. Các thông tin và kết quả trước đó không được xuất bản ở nơi khác, ngoại trừ ở dạng dự thảo.
 2. Bài viết đánh giá (Review paper): Bài viết đánh giá là bài viết khảo sát và tóm tắt các nghiên cứu đã xuất bản trước đây, thay vì báo cáo sự kiện hoặc phân tích mới. Bài viết đánh giá nên bao gồm các chủ đề thuộc phạm vi của tạp chí và đang được quan tâm.
 3. Bài ghi chú kỹ thuật (Technical Notes): Ghi chú kỹ thuật là một bài báo ngắn về những phát triển mới, những tiến bộ quan trọng và các khía cạnh mới của các phương pháp và kỹ thuật thực nghiệm và lý thuyết có liên quan đến phạm vi của JSTT. Bài ghi chú kỹ thuật nên được dùng cho những thông tin không thể được đưa vào một bài báo nghiên cứu nguyên bản một cách đầy đủ và thông tin đó có đủ giá trị để thu hút sự chú ý của độc giả của Tạp chí. Ghi chú phải mô tả bản chất của phương pháp, kỹ thuật hoặc quy trình mới và làm rõ nó khác với những phương pháp hiện đang được sử dụng như thế nào, và trích dẫn các tài liệu có liên quan. Bài viết ghi chú kỹ thuật không được nhiều hơn 5 trang Tạp chí (~ 5000 từ và 02 Hình hoặc Bảng). Bài viết ghi chú kỹ thuật được gửi để xem xét theo quy trình như các bài báo khoa học khác. Các tài liệu bổ sung điện tử như mã lập trình, dữ liệu xác thực hoặc hướng dẫn sử dụng có thể được đính kèm với bài viết ghi chú kỹ thuật.
 4. Bài viết thông tin khoa học: Bài viết thông tin khoa học trình bày và bình luận các sự kiện khoa học nổi bật trong và ngoài nước. Các nhìn nhận, đánh giá các xu hướng phát triển khoa học trong nước và quốc tế, định hướng phát triển, nghiên cứu trong tương lai. Bài viết ghi chú kỹ thuật không được nhiều hơn 5 trang Tạp chí (~ 5000 từ).

TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU

 • Tuyên bố về xung đột về lợi ích

Tất cả các tác giả được yêu cầu thông báo bất kỳ xung đột lợi ích thực tế hoặc tiềm ẩn nào bao gồm bất kỳ mối quan hệ tài chính, cá nhân hoặc các mối quan hệ khác với những người hoặc tổ chức khác trong vòng ba năm kể từ khi bắt đầu tác phẩm được gửi có thể ảnh hưởng không tốt đến nghiên cứu của họ.

 • Khai báo và xác minh bản thảo được nộp cho Tạp chí

Bài báo được gửi tới tạp chí phải chưa từng được xuất bản hoặc đang trong quá trình xem xét để xuất bản bởi các tạp chí khác (ngoại trừ dưới dạng tóm tắt hoặc như một phần của bài giảng hoặc luận án học thuật đã xuất bản hoặc dưới dạng bản in điện tử),  nội dung của bản thảo được chấp thuận bởi tất cả các tác giả và các cơ quan có trách nhiệm nơi nghiên cứu được thực hiện, và nếu được chấp nhận, bài báo sẽ không được xuất bản ở nơi khác với hình thức tương tự, bằng tiếng Anh hoặc bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác, bao gồm cả dạng điện tử mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền.

Mỗi tác giả được yêu cầu đều phải có đóng góp cho bài báo: tất cả các tác giả phải tham gia tích cực vào quá trình nghiên cứu và / hoặc chuẩn bị cho bài báo, vì vậy vai trò của tất cả các tác giả cần được mô tả đầy đủ. Việc tất  cả các tác giả đã phê duyệt bài báo để gửi tới tạp chí phải xác thực và được trình bày trong bản thảo của bài báo khi nộp cho Tạp chí.

 • Ngôn ngữ

Tạp chí JSTT (ISSN: …..) sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt cho các bài viết được đăng trên Tạp chí.

 • Hệ thống nộp bài và phản hồi tác giả

Hệ thống gửi trực tuyến của Tạp chí hướng dẫn tác giả từng bước trong quá trình nhập chi tiết bài viết và tải lên tệp của tác giả. Tất cả các thư từ, bao gồm thông báo về quyết định của Tổng Biên tập và Hội đồng biên tập và các yêu cầu sửa đổi, đều được gửi qua e-mail.

 • Thay đổi quyền tác giả

Các tác giả cần xem xét kỹ danh sách và thứ tự xuất hiện của các tác giả trước khi gửi bản thảo và cung cấp danh sách tác giả chính thức tại thời điểm gửi bài báo. Việc bổ sung, xóa hoặc sắp xếp lại tên tác giả trong danh sách tác giả chỉ thực hiện trước khi bản thảo được chấp nhận và chỉ khi được sự đồng ý của Ban biên tập tạp chí.

Để yêu cầu thực hiện thay đổi này, Biên tập viên phải nhận được thông tin sau từ tác giả liên hệ chính (corresponding author): (a) lý do thay đổi danh sách tác giả và (b) xác nhận đồng ý bằng văn bản (e-mail, thư) từ tất cả các tác giả với việc bổ sung , xoá hoặc sắp xếp lại. Trong trường hợp thêm hoặc xóa tác giả, cần có xác nhận từ tác giả được thêm hoặc xóa.


Chỉ trong một số trường hợp ngoại lệ, Tòa soạn mới xem xét việc bổ sung, xóa hoặc sắp xếp lại các tác giả sau khi bản thảo đã được chấp nhận. Trong khi Biên tập viên xem xét yêu cầu thay đổi, việc xuất bản bản thảo sẽ bị tạm đình chỉ. Nếu bản thảo đã được xuất bản trong một số báo trực tuyến, Ban biên tập sẽ đăng thông tin đính chính đối với bất kì thay đổi nào được chấp thuận.

 • Nộp bản thảo bài báo/bài viết

Vui lòng gửi bài báo của qua trang web của Tạp chí. Nếu tác giả gặp khó khăn trong việc nộp bài, có thể gửi qua email cho thư ký tạp chí theo địa chỉ email: jstt@utt.edu.vn

 • Nhóm phản biện

Tác giả đề xuất và gửi, kèm theo bản thảo, tên, địa chỉ và địa chỉ e-mail của ba chuyên gia phản biện. Những chuyên gia này không có xung đột lợi ích với các tác giả hoặc nội dung của bản thảo.Vì lý do này, đề nghị không đề xuất chuyên gia phản biện là thành viên cùng tổ chức của các tác giả hoặc chuyên gia phản biện mà các tác giả đã cộng tác trong ba năm gần đây. Khuyến khích mời chuyên gia phản biện tới từ các quốc gia khác nhau. Các chuyên gia phản biện là các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu của tác giả, đã xuất bản các bài báo được đánh giá ngang hàng về chủ đề này. Lưu ý rằng Ban biên tập có toàn quyền quyết định việc có mời những chuyên gia phản biện được tác giả đề xuất hay không.

QUÁ TRÌNH CHUÂN BỊ

 • Quá trình bình duyệt

Tạp chí thực hiện một quy trình bình duyệt ẩn danh duy nhất. Tất cả các bản thảo sẽ được Ban biên tập đánh giá ban đầu về sự phù hợp với tạp chí. Các bài báo được cho là phù hợp sau đó được gửi đến tối thiểu hai chuyên gia đánh giá độc lập để đánh giá chất lượng khoa học của bài báo. Hội đồng biên tập chịu trách nhiệm về quyết định cuối cùng liên quan đến việc chấp nhận hoặc từ chối các bài báo. Quyết định của Tổng Biên tập là quyết định cuối cùng. Các thành viên Hội đồng biên tập không tham gia vào các quyết định về các bài báo do họ tự viết hoặc do các thành viên gia đình hoặc đồng nghiệp của họ viết hoặc liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà thành viên Hội đồng biên tập quan tâm. Bất kỳ bài nộp nào như vậy đều phải tuân theo tất cả các thủ tục thông thường của Tạp chí, với việc bình duyệt được xử lý độc lập với thành viên Hội đồng biên tập có liên quan và các nhóm nghiên cứu của họ.

 • Sử dụng các phần mềm xử lý văn bản

Bản thảo của bài báo phải được lưu ở định dạng gốc phần mềm xử lý văn bản được sử dụng, tạp chí khuyến khích sử dụng MS word để chuẩn bị bản thảo của bài báo. Văn bản phải ở định dạng một cột. Giữ bố cục của văn bản càng đơn giản càng tốt. Hầu hết các mã định dạng sẽ bị xóa và thay thế khi xử lý bài viết. Đặc biệt, không sử dụng các tùy chọn của trình xử lý văn bản để căn lề cho văn bản hoặc để gạch nối các từ. Tuy nhiên, hãy sử dụng mặt đậm, in nghiêng, chỉ số dưới, chỉ số trên, v.v. Khi chuẩn bị bảng biểu, nếu sử dụng lưới bảng, tác giả nên chỉ sử dụng một lưới cho từng bảng riêng lẻ và không sử dụng lưới cho từng hàng. Nếu không có lưới nào được sử dụng, hãy sử dụng các tab, không phải dấu cách, để căn chỉnh các cột. Văn bản điện tử phải được chuẩn bị theo cách rất giống với các bản thảo thông thường. Lưu ý rằng các tệp nguồn của số liệu, bảng và đồ họa văn bản sẽ được yêu cầu cho dù bạn có nhúng chúng vào văn bản hay không.

Để tránh những lỗi không đáng có, các tác giả nên sử dụng chức năng 'kiểm tra chính tả' và 'kiểm tra ngữ pháp' của trình xử lý văn bản của mình.

 • Cấu trúc của một bài báo nghiên cứu nguyên bản

Tác giả bổ sung một trang tiêu đề, nêu chi tiết tiêu đề, các tác giả cùng đơn vị công tác và phần tóm tắt nội dung vào trang đầu của bài báo.Tác giả sử dụng phông chữ kích thước 12 và khoảng cách dòng kép (double line spacing) cho tất cả các phần của bản thảo, bao gồm nội dung chính, tóm tắt, tài liệu tham khảo và chú thích hình.Tác giả đánh số trang và để lề rộng (ít nhất 1.83 cm) cho bài báo (tham khảo định dạng mẫu của Tạp chí).

Tiểu mục – phần được đánh số

Tác giả chia bài viết thành các phần được đánh số rõ ràng. Các tiểu mục phải được đánh số1.1. (sau đó 1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, v.v. (phần tóm tắt không cần được đánh số). Sử dụng các số này để tham khảo chéo trong bài báo: không chỉ tham chiếu đến 'văn bản'. Bất kỳ tiểu mục nào cũng có thể đưa ra một tiêu đề ngắn gọn. Mỗi tiêu đề được trình bày thành một dòng riêng biệt.

Thông tin trang tiêu đề cần thiết

Tiêu đề:

Tiêu đề cần cô đọng và chứa nhiều thông tin. Tiêu đề này thường sẽ được sử dụng trong các hệ thống truy xuất thông tin. Tác giả tránh viết tắt và trình bày công thức trong phần tiêu đề nếu có thể.

Tên tác giả và đơn vị công tác:

Tác giả ghi rõ tên và họ của mỗi tác giả cũng như kiểm tra xem tất cả tên và họ có được viết chính xác hay không. Cung cấp đầy đủ địa chỉ bưu điện của đơn vị công tác, bao gồm tên quốc gia và, nếu có, địa chỉ e-mail của mỗi tác giả.

Tác giả liên lạc chính (Corresponding author)

Tác giả liên lạc chính khác với tác giả chính. Chỉ rõ * ai sẽ xử lý thư từ ở tất cả các giai đoạn phản biện, xuất bản, cũng như sau khi xuất bản. Đảm bảo rằng địa chỉ e-mail được cung cấp và các chi tiết liên hệ được tác giả liên lạc chính cập nhật thường xuyên.

Bản thảo của bài báo nghiên cứu nguyên bản bao gồm các phần chính sau:

Tóm tắt

Tác gia cần có một phần tóm tắt ngắn gọn và sát thực. Phần tóm tắt nêu ngắn gọn mục đích của nghiên cứu, các kết quả chính và các kết luận chính. Phần tóm tắt thường được trình bày tách biệt với bài báo, vì vậy phần này cần đầy đủ thông tin về bài báo. Vì lý do này, tránh sử dụng Tài liệu tham khảo trong phần Tóm tắt, nhưng nếu cần thiết, tác giả có thể trích dẫn (các) tác giả và (các) năm. Ngoài ra, nên tránh những từ viết tắt không theo quy chuẩn hoặc không phổ biến, nếu có thì những từ này phải được chú thích ngay lần đầu tiên xuất hiện trong phần Tóm tắt.

Từ khoá

Ngay sau phần tóm tắt, tác giả cung cấp tối đa 6 từ khóa, sử dụng cách viết kiểu Mỹ và tránh các thuật ngữ chung và dạng số nhiều cũng như nhiều khái niệm (tránh, ví dụ: 'và', 'của'). Hạn chế viết tắt: chỉ những chữ viết tắt thông dụng trong lĩnh vực này mới đủ điều kiện xuất hiện. Những từ khóa này sẽ được sử dụng cho mục đích lập chỉ mục.

Đặt vấn đề

Nêu mục tiêu của nghiên cứu. Phần đặt vấn đề nên đặt trọng tâm của bài báo trong một bối cảnh rộng lớn hơn. Những tranh cãi hoặc bất đồng trong lĩnh vực này nên được đề cập để độc giả không phải chuyên gia trong lĩnh vực có thể nghiên cứu sâu hơn những vấn đề này. Phần mở đầu nên kết thúc bằng một tuyên bố ngắn gọn về cơ sở lý luận của nghiên cứu, giả thuyết đã được đề cập hoặc mục đích tổng thể của các thí nghiệm được báo cáo và nên đưa ra nhận xét về việc liệu các mục tiêu đó có đạt được hay không.

Bối cảnh

Cung cấp bối cảnh đầy đủ về các nghiên cứu có liên quan, tránh khảo sát tài liệu chi tiết hoặc chỉ tóm tắt kết quả. Tác giả nên cung cấp đầy đủ thông tin cơ bản để cho phép người đọc hiểu và đánh giá được mà không cần tham khảo các bài báo trước đó về chủ đề này. Khi tác giả viết phần giới thiệu, hãy lưu ý đến những độc giả không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này. Phần này nên bao gồm đánh giá ngắn gọn về nghiên cứu có liên quan nhất - chỉ sử dụng những tài liệu tham khảo được yêu cầu để cung cấp bối cảnh nổi bật nhất thay vì đánh giá toàn diện về chủ đề.

Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Tác giả cần cung cấp chi tiết cần thiết để cho công trình có thể được tái nghiên cứu. Phần này nên đưa ra phương thức cho các phương pháp nghiên cứu mới hoặc những sửa đổi cụ thể với các phương pháp hiện có. Đối với các phương pháp nghiên cứu đã có trước đó chỉ nên sử dụng như tài liệu tham khảo. Mô tả đầy đủ phương pháp nghiên cứu mới và đưa ra các nguồn cung cấp hóa chất, thiết bị, chủng không phổ biến (nếu có sử dụng trong phương pháp nghiên cứu mới này) v.v. Các nghiên cứu được trình bày cần tuân thủ các khuyến nghị của Ban biên tập về việc bố trí tài liệu và dữ liệu. Trong các bài báo lý thuyết bao gồm các phân tích tính toán, cần cung cấp các chi tiết kỹ thuật (phương pháp, mô hình được áp dụng hoặc mới được phát triển) để giúp người đọc có thể tái tạo các phép tính toán. Nội dung lý thuyết nên là nội dung mở rộng, không lặp lại nội dung của các nghiên cứu trước đó.

Kết quả

Kết quả nghiên cứu cần trình bày rõ ràng và ngắn gọn. Phần này nên cung cấp các phân tích thống kê của tất cả các thí nghiệm đã thực hiện để dẫn tới kết luận của bài báo. Diễn giải kết quả đưa vào phần Thảo luận. Không nên đưa thông tin chi tiết về các thí nghiệm nằm ngoài nội dung chính của bài báo và làm mất đi trọng tâm của bài báo. Trình bày kết quả càng ngắn gọn càng tốt trong văn bản, (các) bảng hoặc (các) hình (xem bên dưới). Tránh sử dụng nhiều đồ thị để trình bày, dữ liệu có thể được trình bày ngắn gọn hơn trong văn bản hoặc bảng. Không cần đưa ra các đồ thị minh họa các phương pháp trừ những trường hợp bất thường. Chỉ sử dụng những bức ảnh thực sự cần thiết để thể hiện những phát hiện liên quan tới thử nghiệm. Đánh số các hình và bảng theo thứ tự được trích dẫn trong văn bản và trích dẫn tất cả các hình và bảng. Kiểu và phông chữ phải phù hợp với quy định chung như trong trong phần nội dung chính của bài viết. Tệp dữ liệu lớn, bao gồm cả dữ liệu thô, phải được gửi dưới định dạng tệp được hỗ trợ. Phần này có thể được chia thành các tiểu mục, mỗi tiểu mục có một tiêu đề phụ ngắn gọn,

Thảo luận

Phần thảo luận trình bày tầm quan trọng của kết quả nghiên cứu, không lặp lại nội dung kết quả. Tránh trích dẫn và thảo luận về các tài liệu đã xuất bản. Phần thảo luận phải giải thích các kết quả liên quan đến các nghiên cứu đã xuất bản trước đây và hệ thống thử nghiệm được sử dụng. Phần này không được lặp lại nhiều nội dung phần Kết quả hoặc nhắc lại phần Giới thiệu. Phần này nên trình bày các kết luận chính của nghiên cứu cùng với một số giải thích hoặc suy đoán về tầm quan trọng của những kết luận này. Nội dung thảo luận cần ngắn gọn và lập luận chặt chẽ.

Kết luận

Các kết luận chính của nghiên cứu có thể được trình bày trong một phần Kết luận ngắn, có thể đứng riêng lẻ hoặc là một tiểu mục của phần Thảo luận hoặc Kết quả và Thảo luận.

Lời cảm ơn

Phần này nên đưa ra tổ chức và cá nhân đã hỗ trợ công trình nghiên cứu. Cũng vui lòng mô tả vai trò của (các) nhà tài trợ nghiên cứu, nếu có, trong quá trình nghiên cứu; thu thập, phân tích và giải thích dữ liệu; viết bài; và quyết định gửi bài báo để xuất bản.

Tài liệu tham khảo

Trích dẫn trong văn bản

Hãy đảm bảo rằng mọi tài liệu tham khảo được trích dẫn trong văn bản cũng có trong danh sách tài liệu tham khảo (và ngược lại). Mọi tài liệu tham khảo được trích dẫn trong phần tóm tắt phải được cung cấp đầy đủ. Các kết quả chưa được công bố và thông tin liên lạc cá nhân không nên đưa vào danh sách tham khảo, nhưng có thể được đề cập trong văn bản. Nếu những tài liệu tham khảo này được đưa vào danh sách tài liệu tham khảo, chúng phải tuân theo kiểu tài liệu tham khảo tiêu chuẩn của tạp chí và nên thay thế ngày xuất bản bằng 'Kết quả chưa được công bố' hoặc 'Thông tin cá nhân'. Trích dẫn một tài liệu tham khảo là "trên báo chí" tương đương với việc tài liệu đó đã được chấp nhận để xuất bản.

Quy cách cách trình bày tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo của tạp chí sử dụng kiểu tham khảo của tạp chí Xây dựng và Vật liệu xây dựng (nhà xuất bản Elsevier) với các yêu cầu sau:

Văn bản: Chỉ ra các tài liệu tham gia bằng (các) số trong dấu ngoặc vuông phù hợp với văn bản. Các tác giả thực tế có thể được giới thiệu, nhưng (các) số tham chiếu phải luôn được cung cấp. Ví dụ: '..... như đã chứng minh [3,6]. Barnaby và Jones [8] thu được một kết quả khác .... 'Liệt kê: Đánh số các tài liệu tham khảo (số trong ngoặc vuông) trong danh sách theo thứ tự xuất hiện trong văn bản. 

Ví dụ:
Tài liệu tham khảo từ ấn phẩm tạp chí:

[1].       V. De Semir,  C. RibasandG. Revuelta. (1998). Press releases of science journal articles and subsequent newspaper stories on the same topic. Jama, 280(3), 294-295.

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00205.

Tài liệu tham khảo từ sách:

[2].       I.A. Leonard. (2020). Books of the Brave. University of California Press. USA

Reference to a multi-author books:

Tài liệu tham khảo từ sách nhiều tác giả:

[3].       H.J. Gilbert,  G. Davies,  B. HenrissatandB. Svensson. (1999). Recent advances in carbohydrate bioengineering. Royal Society of Chemistry: Vol. 246.

Tài liệu tham khảo từ một chương trong một cuốn sách đã được tái bản trên kỷ yếu hội thảo:

[4].       Q.-H. Nguyen,  M. Hjiaj,  X. NguyenandH. Nguyen. (2015). In Finite element analysis of a hybrid RCS beamcolumn connection. The 3rd international conference CIGOS, pp 11-32

 Tài liệu tham khảo từ giao tiếp cá nhân:

[5].       I. GloverandP.M. Grant. (2010). Digital communications. Pearson Education.

Tài liệu tham khảo từ tiêu chuẩn:

[6].       AASHTO. (2018). Code T 267-86 (2018), Standard Method of Test for Determination of Organic Content in Soils by Loss of Ignition.

Tham khảo từ website:

[7] Cancer Research UK, Cancer statistics reports for the UK. http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/, 2003 (accessed 13 March 2003).

Phần mềm quản lý tài liệu tham khảo

JSTT có sẵn mẫu trình bày tài liệu tham khảo trong một số sản phẩm phần mềm quản lý tài liệu tham khảo phổ biến. Sử dụng plug-in trích dẫn từ các sản phẩm này, tác giả chỉ cần chọn mẫu tạp chí thích hợp khi chuẩn bị bài báo của mình, sau đó các trích dẫn và thư mục sẽ được tự động định dạng theo kiểu của tạp chí. Nếu bạn sử dụng phần mềm quản lý tài liệu tham khảo, hãy đảm bảo rằng bạn loại bỏ tất cả các mã trường trước khi gửi bản thảo điện tử.Người dùng Endnote có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng kiểu trình bày tài liệu tham khảo cho tạp chí bằng cách download tại đây:

Phụ lục

Nếu có nhiều hơn một phụ lục, các phụ lục phải được kèm theo kí hiệu là A, B, v.v ... Các công thức và phương trình trong các phụ lục phải được đánh số riêng biệt: Eq. (A.1), phương trình (A.2), v.v ...; trong phần phụ lục tiếp theo, Eq. (B.1), v.v. Tương tự cho các bảng và hình: Bảng A.1; Hình A.1, v.v.

Tài liệu bổ sung

Tài liệu bổ sung như ứng dụng, hình ảnh và clip âm thanh, có thể được xuất bản cùng với bài viết của bạn để nâng cao nó. Các mục bổ sung đã nộp được xuất bản chính xác như khi nhận được (các tệp Excel hoặc PowerPoint sẽ xuất hiện trực tuyến như vậy). Vui lòng gửi tài liệu của bạn cùng với bài báo và cung cấp chú thích mô tả, súc tích cho mỗi tệp bổ sung. Nếu bạn muốn thực hiện các thay đổi đối với tài liệu bổ sung trong bất kỳ giai đoạn nào của quy trình, hãy đảm bảo cung cấp tệp cập nhật. Không chú thích bất kỳ sửa chữa nào trên phiên bản trước. Vui lòng tắt tùy chọn 'Theo dõi Thay đổi' trong các tệp Microsoft Office vì chúng sẽ xuất hiện trong phiên bản đã xuất bản.

 • Các yêu cầu khác

Từ viết tắt

Tác giả trình bày các từ viết tắt không theo quy chuẩn trong một phần chú thích ở trang đầu tiên của bài báo. Những chữ viết tắt không thể tránh khỏi trong phần tóm tắt phải được chú thích ở lần xuất hiện đầu tiên, cũng như trong phần chú thích. Đảm bảo tính thống nhất của các chữ viết tắt trong toàn bộ bài viết.

Đơn vị tính

Tuân theo các quy tắc và công ước được quốc tế chấp nhận: sử dụng hệ thống đơn vị quốc tế (SI). Nếu bài báo đề cập tới các đơn vị khác ngoài quy tắc và công ước, vui lòng cung cấp giá trị tương đương của chúng trong SI.

Công thức toán học

Vui lòng gửi phương trình toán học dưới dạng văn bản có thể chỉnh sửa chứ không phải dưới dạng hình ảnh. Trình bày các công thức đơn giản phù hợp với văn bản bình thường nếu có thể và sử dụng dấu gạch ngang (/) thay vì một đường ngang cho các cụm từ phân số nhỏ, ví dụ: X / Y. Về nguyên tắc, các biến phải được trình bày ở dạng nghiêng. Quyền hạn của e thường được ký hiệu thuận tiện hơn bằng exp. Đánh số liên tiếp bất kỳ phương trình nào phải được hiển thị riêng biệt với văn bản (nếu được đề cập rõ ràng trong văn bản).

Chú thích

Chú thích cuối trang nên được sử dụng một cách tiết kiệm. Đánh số chúng liên tiếp trong suốt bài viết. Nhiều trình xử lý văn bản có thể xây dựng các chú thích cuối trang vào văn bản và có thể sử dụng tính năng này. Nếu không, vui lòng cho biết vị trí của các chú thích cuối trang trong văn bản và liệt kê riêng các chú thích ở cuối bài viết. Không bao gồm chú thích cuối trang trong danh sách Tài liệu tham khảo.

Hình minh hoạ

Điểm chung• Đảm bảo rằng bạn sử dụng chữ và kích thước đồng nhất cho hình minh hoạ của mình.• Lưu văn bản trong hình minh họa dưới dạng "đồ họa" hoặc kèm theo phông chữ.• Chỉ sử dụng các phông chữ sau trong hình minh họa của bạn: Arial, Courier, Times, Symbol.• Đánh số các hình minh họa theo trình tự của chúng trong văn bản.• Sử dụng quy ước đặt tên hợp lý cho các hình minh hoạ trong bài báo.• Cung cấp chú thích cho các hình minh họa một cách riêng biệt.• Tạo ra hình ảnh gần với kích thước mong muốn của phiên bản in.

Định dạng

Bất kể ứng dụng được sử dụng là gì, khi tác phẩm nghệ thuật điện tử của bạn được hoàn thiện, vui lòng "lưu dưới dạng" hoặc chuyển đổi hình ảnh sang một trong các định dạng sau (lưu ý các yêu cầu về độ phân giải đối với bản vẽ đường, bán sắc và kết hợp đường / bán sắc được đưa ra bên dưới):EPS: Bản vẽ vector. Nhúng phông chữ hoặc lưu văn bản dưới dạng "đồ họa".TIFF, JPEG: ảnh màu hoặc thang độ xám (bán sắc): luôn sử dụng tối thiểu 500 dpi.TIFF, JPEG: Bản vẽ đường được ánh xạ bit: sử dụng tối thiểu 1000 dpi.TIFF, JPEG: Kết hợp đường bitmapped / bán sắc (màu hoặc thang độ xám): yêu cầu tối thiểu 500 dpi. Nếu tác phẩm nghệ thuật điện tử của bạn được tạo trong ứng dụng Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) thì vui lòng cung cấp "nguyên trạng".

Xin đừng:

• Cung cấp các tệp được tối ưu hóa cho việc sử dụng màn hình (như GIF, BMP, PICT, WPG); độ phân giải quá thấp;• Cung cấp các tệp có độ phân giải quá thấp;• Gửi đồ họa lớn không tương xứng cho nội dung.Trình bày các số liệu và bảng của bạn trên các trang tính riêng biệt, không nằm trong văn bản. Hãy đánh số các số liệu của bạn. Vui lòng xóa tất cả các số liệu giữ chỗ trong văn bản của bạn.

Hình minh hoạ màu

Hãy đảm bảo rằng các hình minh hoạ màu ở định dạng có thể chấp nhận được (tệp TIFF (hoặc JPEG), EPS (hoặc PDF) hoặc MS Office) và có độ phân giải chính xác. Nếu, cùng với bài báo được chấp nhận tác giả gửi các hình minh hoạ màu có thể sử dụng được thì Journal sẽ đảm bảo, miễn phí, các hình này sẽ hiển thị bằng màu theo hình thức trực tuyến (ví dụ: ScienceDirect và các trang web khác) bất kể các hình minh họa này được in màu trong bản in hay không. Vui lòng cho biết sở thích của bạn về việc hiển thị hình minh hoạ màu: chỉ trên bản in hoặc trực tuyến. Để biết thêm thông tin về việc chuẩn bị hình minh hoạ màu.

Chú thích cho hình minh hoạ

Đảm bảo rằng mỗi hình minh họa đều có chú thích. Cung cấp chú thích riêng, không đính kèm với hình. Chú thích phải bao gồm tiêu đề ngắn gọn (không phải trên hình) và mô tả về hình minh họa. Nội dung chú thích trong các hình minh họa ngắn gọn nhưng giải thích tất cả các ký hiệu và chữ viết tắt được sử dụng. Chú thích số liệu có thể được đặt bên cạnh văn bản có liên quan trong bài báo ở cuối bài viết.

Bảng biểu

Vui lòng gửi bảng biểu dưới dạng văn bản có thể chỉnh sửa chứ không phải dưới dạng hình ảnh. Bảng có thể được đặt bên cạnh văn bản có liên quan trong bài viết ở cuối. Đánh số các bảng liên tiếp theo trình tự xuất hiện của chúng trong văn bản và đặt bất kỳ ghi chú bảng nào bên dưới nội dung bảng. Hạn chế việc sử dụng các bảng và đảm bảo rằng dữ liệu được trình bày trong bảng không trùng lặp với các kết quả được mô tả ở những nơi khác trong bài báo. Vui lòng tránh sử dụng các quy tắc dọc.

Tiêu chí nộp bài

Các Tiêu chí sau đây sẽ hữu ích trong quá trình kiểm tra lần cuối một bài báo trước khi gửi đến tạp chí để xem xét. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn dành cho tác giả này để biết thêm chi tiết về bất kỳ mục nào.• Đã được phép sử dụng tài liệu có bản quyền từ các nguồn khác (bao gồm cả Web)• Các hình màu được đánh dấu rõ ràng là dùng để tái tạo màu trên Web (miễn phí) và in hoặc được tái tạo màu trên Web (miễn phí) và in đen trắng• Nếu chỉ cần có màu trên Web, các phiên bản đen trắng của các số liệu cũng được cung cấp cho mục đích in

Thông báo bản quyền

1. Tác giả chuyển nhượng toàn bộ bản quyền trong và đối với bài báo (Tác phẩm) cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải (JSTT) - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTT), bao gồm quyền xuất bản, tái bản, truyền tải, bán và phân phối Làm việc toàn bộ hoặc một phần trong các ấn bản điện tử và in của Tạp chí, trên tất cả các phương tiện biểu đạt hiện đã được biết đến hoặc được phát triển sau này.2. Bằng việc chuyển nhượng bản quyền này cho Tạp chí JSTT, việc sao chép, đăng tải, truyền tải, phân phối hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần Tác phẩm trong bất kỳ phương tiện nào của Tác giả yêu cầu trích dẫn đầy đủ cho Tạp chí, phù hợp về hình thức và nội dung như sau: tên bài báo, tên tác giả, tên tạp chí, số lượng, số phát hành, năm, chủ sở hữu quyền tác giả được ghi rõ trong Tạp chí, số DOI. Các liên kết đến bài báo cuối cùng được đăng trên trang web của Tạp chí được khuyến khích.3. Tác giả và công ty / người sử dụng lao động đồng ý rằng bất kỳ và tất cả các bản sao của phiên bản cuối cùng được xuất bản của Tác phẩm hoặc bất kỳ phần nào của tác phẩm được họ phân phối hoặc đăng ở định dạng in hoặc điện tử như được cho phép ở đây sẽ bao gồm thông báo về bản quyền như quy định trong Tạp chí và trích dẫn đầy đủ cho Tạp chí được công bố trên trang web.

CAM KẾT BẢO MẬT

Tên và địa chỉ email được nhập trong trang tạp chí này sẽ được sử dụng riêng cho các mục đích đã nêu của tạp chí này và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc cho bất kỳ bên nào khác.