Tạp chí điện tử Khoa học và Công nghệ Giao thông (JSTT) phiên bản Tiếng Việt (ISSN: 2734-9942) thuộc Trường Đại học Công nghệ GTVT (UTT) được xuất bản theo Giấy phép hoạt động báo chí số 399/GP-BTTTT ngày 29/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền Thông với số lượng xuất bản ban đầu là 04 số/năm.

Tập 3 Số 1 (2023)

Đã Xuất bản: 2023-03-31

Xem Tất cả Các số

Chỉ số ISSN: 2734-9942 của Tạp chí điện tử Khoa học và Công nghệ Giao thông

2021-10-06

Tạp chí JSTT của Trường Đại học Công nghệ GTVT đã chính thức được cấp chỉ số ISSN: 2734-9942.

Chỉ số ISSN (International Standard Serial Number) là mã số chuẩn quốc tế của một Tạp chí cho xuất bản phẩm nhiều kỳ. Tạp chí được cấp chỉ số ISSN là Tạp chí sẽ được quốc tế thừa nhận chính thức và giới thiệu trên quy mô toàn cầu. 

Thành lập Tạp chí điện tử Khoa học và Công nghệ Giao thông thuộc Trường ĐH Công nghệ GTVT

2021-09-27

Được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương tại công văn số 796-CV/BTGTW ngày 23/6/2021 và Giấy phép hoạt động báo chí số 399/GP-BTTTT ngày 29/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, hôm nay Trường Đại học Công nghệ GTVT đã ra quyết định thành lập Tạp chí điện tử Khoa học và Công nghệ Giao thông  thuộc Trường.