Ảnh hưởng của lá cánh tĩnh đến lực đẩy của quạt đẩy điện có ống hướng dòng

Main Article Content

Vũ Thái Sơn
Lê Thế Mạnh
Nguyễn Công Thành
Trần Văn Thực
Chu Hoàng Quân
Đinh Công Trường

Tóm tắt

Ngày nay, quạt đẩy điện có ống hướng dòng (eDPF) với lực đẩy và hiệu suất cao được nghiên cứu và phát triển cho các thiết bị bay lai hoặc sử dụng điện, bao gồm cả phương tiện bay cất hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL). Các lá cánh tĩnh vừa có công dụng làm thanh chống nối giữa phần vỏ ống hướng dòng với phần vật ở tâm chứa mô-tơ điện, vừa có vai trò giúp giảm bớt dòng khí xoáy tạo bởi các lá cánh quay. Từ đó, các lá cánh tĩnh có thể giúp tăng lực đẩy, giảm độ ồn và nâng cao hiệu suất của quạt đẩy điện có ống hướng dòng. Các thông số về chiều dài dây cung, tỷ số độ dầy, đường vồng của biên dạng lá cánh và góc đặt cánh được thay đổi và đối chiếu với thực nghiệm của VasyFan trên quạt đẩy điện đường kính 570mm. Các cải tiến về lá cánh tĩnh đã cho thấy lực đẩy tăng thêm 6.09%.

Article Details

Cách trích dẫn
Vũ Thái Sơn, Lê Thế Mạnh, Nguyễn Công Thành, Trần Văn Thực, Chu Hoàng Quân, & Đinh Công Trường. (2023). Ảnh hưởng của lá cánh tĩnh đến lực đẩy của quạt đẩy điện có ống hướng dòng. Tạp Chí điện tử Khoa học Và Công nghệ Giao thông, 3(4), 38–46. https://doi.org/10.58845/jstt.utt.2023.vn.3.4.38-46
Chuyên mục
Articles