Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ảnh hưởng của lá cánh tĩnh đến lực đẩy của quạt đẩy điện có ống hướng dòng Tải xuống Tải xuống PDF