Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phát triển và điều khiển ổn định hệ thống con lắc ngược quay với động cơ ba pha Tải xuống Tải xuống PDF