Xác định vận tốc khai thác đảm bảo an toàn khi xe ô tô chạy trên đường cong tròn trong điều kiện Việt Nam

Main Article Content

Nguyễn Văn Chính

Tóm tắt

Mục tiêu quan trọng khi đầu tư xây dựng tuyến đường là xe chạy an toàn với vận tốc cao để rút ngắn thời gian vận chuyển, nâng cao hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên khi xe ô tô chạy trong đường cong nằm dạng tròn sẽ chịu ảnh hưởng của lực ly tâm khiến xe có nguy cơ bị lật, trượt trên mặt đường gây mất an toàn giao thông. Do vậy cần phải nghiên cứu, xác định vận tốc khai thác khi xe ô tô chạy trong đường cong nằm dạng tròn đảm bảo an toàn giao thông. Trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa vận tốc và bán kính đường cong nằm dạng tròn đến điều kiện ổn định của xe ô tô, bài báo đã nghiên cứu và kiến nghị vận tốc khai thác đảm bảo an toàn khi xe ô tô chạy trong đường cong nằm dạng tròn với bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn và bán kính đường cong nằm tối thiểu thông thường. Kết quả nghiên cứu của bài báo là cơ sở để cơ quan quản lý xác định vận tốc khai thác hợp lý của tuyến đường.

Article Details

Cách trích dẫn
Nguyễn, C. (2022). Xác định vận tốc khai thác đảm bảo an toàn khi xe ô tô chạy trên đường cong tròn trong điều kiện Việt Nam. Tạp Chí điện tử Khoa học Và Công nghệ Giao thông, 2(2), 20–27. Truy vấn từ https://jstt.vn/index.php/vn/article/view/72
Chuyên mục
Articles