Quay trở lại Chi tiết Bài báo Xác định vận tốc khai thác đảm bảo an toàn khi xe ô tô chạy trên đường cong tròn trong điều kiện Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF