Lập và phân tích tiến độ xây dựng có kể đến các yếu tố bất định của các công tác bằng chương trình ProbSched

Main Article Content

Vũ Trọng Quang
Bùi Nguyễn Dũng Nhân

Tóm tắt

Phân tích mô phỏng ngẫu nhiên tiến độ dự án là phản ánh sát thực tế hơn và giúp cho người quản lý ra quyết định chính xác hơn trong lập kế hoạch cũng như thực thi dự án. Bài báo này giới thiệu về việc tìm hiểu và sử dụng ProbSched - một hệ thống phân tích tiến độ xác suất bằng đồ họa và là một chương trình bổ sung của hệ thống mô phỏng Stroboscope - để lập và phân tích tiến độ và chi phí của dự án mà trong đó thời lượng và/hoặc chi phí của hoạt động là không chắc chắn và phải được xác định theo xác suất. Một ví dụ số được thực hiện để làm rõ hiệu quả của hệ thống trong việc dự báo tiến độ xây dựng. Kết quả cho thấy hệ thống ProbSched là một công cụ mạnh mẽ, linh hoạt và tin cậy để mô hình hóa sự không chắc chắn về thời gian và chi phí của các công tác trong quá trình lập và phân tích tiến độ xây dựng dự án, nhưng đồng thời việc sử dụng lại khá đơn giản, thân thiện với người dùng và có tính thực hành cao.

Article Details

Cách trích dẫn
Vũ Trọng Quang, & Bùi Nguyễn Dũng Nhân. (2024). Lập và phân tích tiến độ xây dựng có kể đến các yếu tố bất định của các công tác bằng chương trình ProbSched. Tạp Chí điện tử Khoa học Và Công nghệ Giao thông, 4(2), 11–19. https://doi.org/10.58845/jstt.utt.2024.vn.4.2.11-19
Chuyên mục
Articles