Phân tích động lực học của hệ thống lái thủy lực trên xe tải tự đổ có khớp nối

Main Article Content

Nguyễn Xuân Hòa
Bùi Văn Trầm
Nguyễn Văn Quyền
Nguyễn Xuân Hiếu

Tóm tắt

Xe tải tự đổ có khớp nối (khớp nối giữa khung thân trước và thân sau) được dùng rất phổ biến trong các ngành xây dựng và khai thác mỏ. Đây là loại xe tải hạng nặng được sử dụng trên đường địa hình để vận chuyển hàng rời trên địa hình gồ ghề, với bán kính quay vòng bị hạn chế. Do xe tải di chuyển trên địa hình phức tạp, tải trọng động tác động vào hệ thống lái lớn nên cần phải nghiên cứu phân tích động lực học (ĐLH) hệ thống lái thủy lực. Bài báo trình bày việc xây dựng mô hình và phân tích ĐLH hệ thống lái thủy lực (HTLTL) của xe tải tự đổ có khớp nối giữa thân. Việc xây dựng mô hình ĐLH của HTLTL xe tải được xây dựng từ các cụm chi tiết đến mô hình của hệ thống lái. Quá trình mô phỏng ĐLH của HTLTL xe tải tự đổ có khớp nối giữa thân là khảo sát các trạng thái làm việc thực tế của hệ thống, giúp cho việc sử dụng và khai thác xe được hiệu quả.

Article Details

Cách trích dẫn
Nguyễn Xuân Hòa, Bùi Văn Trầm, Nguyễn Văn Quyền, & Nguyễn Xuân Hiếu. (2024). Phân tích động lực học của hệ thống lái thủy lực trên xe tải tự đổ có khớp nối. Tạp Chí điện tử Khoa học Và Công nghệ Giao thông, 4(1), 19–26. https://doi.org/10.58845/jstt.utt.2024.vn.4.1.19-26
Chuyên mục
Articles