Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phân tích động lực học của hệ thống lái thủy lực trên xe tải tự đổ có khớp nối Tải xuống Tải xuống PDF