Giải pháp kết cấu hầm bảo vệ chống đá rơi thi công lắp ghép

Main Article Content

Lại Vân Anh
Phùng Bá Thắng
Nguyễn Văn Quang

Tóm tắt

Thiệt hại về kinh tế và người do các hoạt động mất ổn định mái dốc, sụt trượt hàng năm là rất lớn, có nhiều nguyên nhân được đề cập và cũng đã có nhiều giải pháp được đưa ra và áp dụng trong giao thông ở Việt Nam. Trong nội dung bài báo này, tác giả đề cập đến một giải pháp chưa được áp dụng tại Việt Nam nhưng có khả năng chống lại hiện tượng đá rơi một cách hiệu quả và lâu dài, giảm nguy cơ ách tắc trì trệ tuyến đường khi xảy ra hiện tượng đá rơi. Hầm lắp ghép là một giải pháp cần có nghiên cứu cũng như áp dụng tại các tuyến đường có nguy cơ cao về sụt trượt, đá rơi. Các giải pháp về kết cấu cũng như thi công được trình bày trong bài báo. Trong đó kết cấu đa dạng về loại hình, vật liệu, công nghệ thi công lắp ghép phù hợp với tình hình tại các tuyến đường miền núi nơi xảy ra hiện tượng sụt trượt, đá rơi.

Article Details

Cách trích dẫn
Lại Vân Anh, Phùng Bá Thắng, & Nguyễn Văn Quang. (2024). Giải pháp kết cấu hầm bảo vệ chống đá rơi thi công lắp ghép. Tạp Chí điện tử Khoa học Và Công nghệ Giao thông, 4(1), 1–10. https://doi.org/10.58845/jstt.utt.2024.vn.4.1.1-10
Chuyên mục
Articles