Quay trở lại Chi tiết Bài báo Giải pháp kết cấu hầm bảo vệ chống đá rơi thi công lắp ghép Tải xuống Tải xuống PDF