Tính toán sơ bộ lượng phát thải CO2 từ động cơ đốt trong dựa trên công thức hóa học tương đương của nhiên liệu sử dụng

Main Article Content

Phạm Hồng Chuyên

Tóm tắt

Trong bài báo này, tác giả trình bày kết quả xây dựng và giải các bài toán hóa học tính lượng khí CO2 phát thải ra ở động cơ đốt trong khi sử dụng các loại nhiên liệu xăng A95, xăng A92-E5, nhiên liệu diesel. Các bài toán được xây dựng dựa trên lượng nhiên liệu sử dụng và dựa trên công suất của động cơ. Thành phần hóa học của các loại nhiên liệu được giả định sát với thực tế và các dữ liệu về nhiệt đốt cháy, công suất động cơ, hiệu suất chuyển hóa năng lượng thành công có ích, các thông số lý hóa của nhiên liệu,... được lấy từ các nguồn có uy tín. Kết quả, tác giả đã xây dựng được 6 kiểu bài toán khác nhau và dựa vào tính toán lý thuyết cho thấy khi sử dụng nhiên liệu xăng A92-E5 cho lượng khí thải CO2 nhỏ nhất đối với cùng thể tích nhiên liệu, nhưng cùng loại động cơ khi dùng xăng A95 lại cho lượng khí thải CO2 ít nhất. Cụ thể với 10 lít nhiên liệu xăng A92 - E5 đốt cháy hoàn toàn thì lượng khí CO2 phát thải ra khoảng 22,41 kg, còn với động cơ xăng có công suất 40 kW, hiệu suất tạo công có ích là 30% sẽ tiêu thụ 22,27 (lít) xăng A95 và lượng khí CO2 sẽ phát thải ra khoảng 51,56 (kg)

Article Details

Cách trích dẫn
Phạm Hồng Chuyên. (2023). Tính toán sơ bộ lượng phát thải CO2 từ động cơ đốt trong dựa trên công thức hóa học tương đương của nhiên liệu sử dụng. Tạp Chí điện tử Khoa học Và Công nghệ Giao thông, 3(3), 18–26. https://doi.org/10.58845/jstt.utt.2023.vn.3.3.18-26
Chuyên mục
Articles