Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tính toán sơ bộ lượng phát thải CO2 từ động cơ đốt trong dựa trên công thức hóa học tương đương của nhiên liệu sử dụng Tải xuống Tải xuống PDF