Giải pháp kết cấu cầu dầm T kép bê tông dự ứng lực thi công đổ tại chỗ

Main Article Content

Lại Vân Anh
Phùng Bá Thắng
Nguyễn Trung Kiên
Trần Đức Giang

Tóm tắt

Các kết cấu cầu dầm bê tông đổ tại chỗ có ưu điểm tính toàn khối cao, có thể áp dụng công nghệ đổ tại chỗ trên đà giáo cố định hoặc đà giáo di động (MSS). Nghiên cứu áp dụng các kết cấu cầu tải trọng bản thân nhẹ là cần thiết phù hợp loại hình công nghệ này. Hiện nay các cầu thi công đổ tại chỗ trên đà giáo cố định và đà giáo di động thường có các mặt cắt dạng hình hộp hoặc bản rỗng. Việc bố trí các ván khuôn trong khiến việc thi công kéo dài và phức tạp hơn. Bài báo này trình bày một giải pháp kết cấu cầu dầm mặt cắt chữ T kép đặc, không lõi, thi công đổ tại chỗ, hình dạng lai giữa T và hộp, dễ thi công. Nghiên cứu này tập trung phân tích và so sánh giữa dầm T kép với các loại dầm tương đương đang được sử dụng tại Việt Nam. Kết luận cho thấy kết cấu này có trọng lượng bản thân nhỏ, ổn định có thể áp dụng tại các vị trí cầu cạn, cầu vượt, các nút giao với đà giáo cố định hoặc cũng có thể áp dụng cho các cầu qua sông theo công nghệ đà giáo di động.

Article Details

Cách trích dẫn
Lại Vân Anh, Phùng Bá, T., Nguyễn Trung Kiên, & Trần Đức Giang. (2022). Giải pháp kết cấu cầu dầm T kép bê tông dự ứng lực thi công đổ tại chỗ. Tạp Chí điện tử Khoa học Và Công nghệ Giao thông, 2(2), 10–19. Truy vấn từ https://jstt.vn/index.php/vn/article/view/21
Chuyên mục
Articles