Nghiên cứu thực nghiệm xác định độ cứng tuyến tính, độ cứng góc dọc, góc ngang của hệ thống treo xe hai cầu

Main Article Content

Nguyễn Thế Mạnh

Tóm tắt

Mối quan hệ giữa độ cứng, độ biến dạng của hệ thống treo (HTT) và tính chất điều khiển của xe bánh lốp đã được trình bày trong nhiều tài liệu chuyên ngành. Biết được giá trị độ lớn độ cứng của HTT giúp giải quyết nhiều bài toán động lực học và tính chất điều khiển của xe bánh lốp, đặcbiệt là trong nghiên cứu tính điều khiển và tính ổn định chống lật của xe bánh lốp nói chung và ô tô nói riêng. Tuy nhiên trong các tài liệu về hướng dẫn sử dụng thường không đưa ra giá trị độ cứng tuyến tính và độ cứng góc dọc, ngang của HTT. Trong khuôn khổ bài báo tác giả trình bày phương pháp xác định các giá trị này bằng phương pháp thực nghiệm.

Article Details

Cách trích dẫn
Nguyễn Thế Mạnh. (2023). Nghiên cứu thực nghiệm xác định độ cứng tuyến tính, độ cứng góc dọc, góc ngang của hệ thống treo xe hai cầu. Tạp Chí điện tử Khoa học Và Công nghệ Giao thông, 3(3), 12–17. https://doi.org/10.58845/jstt.utt.2023.vn.3.3.12-17
Chuyên mục
Articles