Giới thiệu về DetectGPT – Công cụ phát hiện văn bản do máy tính tạo ra

Main Article Content

Lê Hoàng Nam

Tóm tắt

Với sự bùng nổ của những mô hình ngôn ngữ lớn - Large language models (LLMs), những tiến bộ gần đây trong việc tạo ngôn ngữ tự nhiên bằng trí tuệ nhân tạo đang tạo ra một làn sóng ý kiến trên các trang mạng xã hội và cộng đồng trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt, với sự ra mắt gần đây của ChatGPT, giới trẻ, cụ thể là các sinh viên đã bắt đầu cập nhập và ứng dụng mô hình này trong lĩnh vực học tập. Với ChatGPT hoặc các mô hình ngôn ngữ lớn tương tự, sinh viên hoàn toàn có thể hoàn thành các bài tập tiểu luận với rất ít công sức và sự chú tâm. Điều này cũng rấy lên những dư ngại trong quá trình dạy và học của các trường đại học. Từ đó, một nhóm các nhà nghiên cứu tại trường đại học Stanford đã đề xuất một mô hình, có tên gọi DetectGPT, với mục đích phát hiện các văn bản được tạo ra bởi ChatGPT. Bài báo sẽ phân tích mô hình hệ thống DetectGPT dưới góc nhìn thuật toán và so sánh kết quả của DetectGPT với các mô hình đã tồn tại. Rồi từ đó nêu lên được đặc trưng nổi trội của mô hình DetectGPT.

Article Details

Cách trích dẫn
Lê Hoàng Nam. (2023). Giới thiệu về DetectGPT – Công cụ phát hiện văn bản do máy tính tạo ra. Tạp Chí điện tử Khoa học Và Công nghệ Giao thông, 3(1), 45–54. https://doi.org/10.58845/jstt.utt.2023.vn.3.1.45-54
Chuyên mục
Articles