Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy CNC phay mạch in phục vụ công tác đào tạo

Main Article Content

Hoàng Thế Phương

Tóm tắt

Hiện nay, các máy móc thiết bị đều không thể thiếu mạch điện tử bên trong để điều khiển thiết bị hoạt động theo ý muốn. Các sinh viên học ngành kỹ thuật đều được đào tạo về quy trình thiết kế mạch điện tử trên máy tính và chế tạo ra mạch in thực tế. Đối với công đoạn chế tạo mạch sau khi đã có file thiết kế thì hầu hết sinh viên đều sử dụng phương pháp làm thủ công, thực hiện thao tác ăn mòn bằng hóa chất. Điều này dẫn đến mạch sau khi chế tạo không đảm bảo được độ chính xác như file thiết kế vì khi ăn mòn bằng hóa chất có thể dẫn đến trường hợp: ăn mòn không hết, ăn mòn quá nhiều. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của mạch in sau khi chế tạo, và mạch có thể không hoạt động được ổn định đúng chức năng. Nếu sử dụng máy CNC (Computer Numerical Control) để thực hiện công đoạn phay đường mạch và khoan chân linh kiện thì sẽ đảm bảo được độ chính xác và chất lượng đường mạch được tốt hơn. Nội dung bài nghiên cứu này, tác giả thực hiện việc nghiên cứu, chế tạo máy phay mạch CNC phục vụ công tác đào tạo cho sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Article Details

Cách trích dẫn
Hoàng Thế Phương. (2023). Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy CNC phay mạch in phục vụ công tác đào tạo. Tạp Chí điện tử Khoa học Và Công nghệ Giao thông, 3(1), 35–44. https://doi.org/10.58845/jstt.utt.2023.vn.3.1.35-44
Chuyên mục
Articles