Phân tích dao động phi tuyến của dầm kích thước micro dưới tác dụng của điện trường

Main Article Content

Đồng Thị Thanh Hường

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, Nhóm tác giả nghiên cứu dao động phi tuyến của dầm có kích thước Micro dưới tác dụng của điện trường dựa trên lý thuyết độ dốc biến dạng phi địa phương (NSGT) và lý thuyết dầm Euler-Bernouli (EBL) với giả thiết Von-Karman. Dầm micro bị ngàm hai đầu và đặt giữa hai bản tích điện áp cố định. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp gần đúng biến phân so sánh với các kết quả trong các nghiên cứu để đánh giá chính xác của phương pháp. Đánh giá ảnh hưởng của kích thước và các tham số động học, điện áp đến tần số dao động của dầm micro dưới tác dụng của điện trường được xem xét và thảo luận.

Article Details

Cách trích dẫn
Hường, Đồng T. T. (2023). Phân tích dao động phi tuyến của dầm kích thước micro dưới tác dụng của điện trường. Tạp Chí điện tử Khoa học Và Công nghệ Giao thông, 3(1), 25–34. https://doi.org/10.58845/jstt.utt.2023.vn.3.1.25-34
Chuyên mục
Articles