Được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương tại công văn số 796-CV/BTGTW ngày 23/6/2021 và Giấy phép hoạt động báo chí số 399/GP-BTTTT ngày 29/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, hôm nay Trường Đại học Công nghệ GTVT đã ra quyết định thành lập Tạp chí điện tử Khoa học và Công nghệ Giao thông  thuộc Trường (tên tiếng Anh: Journal of Science and Transport Technology- JSTT). 

Tạp chí có tôn chỉ mục đích là thông tin về hoạt động của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải; định kỳ cập nhật thông tin theo quy định của pháp luật để giới thiệu, công bố các công trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, các thành tựu khoa học, kỹ thuật liên quan tới các chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Công nghệ GTVT nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực giao thông vận tải.

Tạp chí điện tử Khoa học và Công nghệ Giao thông là tạp chí đa ngành xuất bản bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh có chỉ số ISSN riêng tại địa chỉ www.jstt.vn. Tạp chí xuất bản định kỳ trực tuyến theo giấy phép hoạt động và kế hoạch xuất bản được phê duyệt. Ngoài ra xuất bản theo chuyên đề (số đặc biệt) từ các hội nghị, hội thảo khoa học của Trường hoặc của các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Trường nếu đáp ứng các quy định, yêu cầu của Tạp chí.

Tất cả các bài báo khoa học đăng trên Tạp chí đều phải được phản biện độc lập theo quy trình kín bởi các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực chuyên môn có liên quan.

Trường Đại học Công nghệ GTVT trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự quan tâm, gửi bài báo khoa học của các cán bộ, giảng viên Nhà trường và của các nhà khoa học trong, ngoài nước để đăng trên Tạp chí điện tử Khoa học và Công nghệ Giao thông.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Tạp chí điện tử Khoa học và Công nghệ Giao thông

Số 54 Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam
E-mail: jstt@utt.edu.vn; Website: https://jstt.vn/ ; Điện thoại: (84-24) 3552 7876