Chúng tôi vui mừng thông báo với bạn rằng tạp chí của chúng tôi là Tạp chí Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải (JSTT) cuối cùng đã được đưa ra thông báo để gửi và xuất bản.Chúng tôi muốn mời bạn gửi các bài báo có chất lượng cao đến tạp chí của chúng tôi để xuất bản. Tất cả các bản thảo phải được chuẩn bị phù hợp với các yêu cầu của tạp chí, có thể tham khảo “Hướng dẫn dành cho tác giả”. Vui lòng gửi bài viết của bạn qua trang web. Ai gặp khó khăn trong việc gửi e-mail, có thể gửi qua email cho thư ký tạp chí: jstt@utt.edu.vn