Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phương pháp số ước lượng hàm truyền biểu diễn độ dịch chuyển của thiết bị ngầm được lai dắt bằng cáp dưới tác động của sóng biển Tải xuống Tải xuống PDF