Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu ổn định công trình ngầm có xét đến tính lưu biến của mẫu đá Tải xuống Tải xuống PDF