1.
Đỗ Thị Hồng Vân. Ứng dụng Lý thuyết hành vi dự định TPB mở rộng đánh giá ý định sử dụng phương tiện đường sắt đô thị của người dân thành phố Hà Nội. JSTT [Internet]. 3 Tháng Ba 2023 [cited 4 Tháng Sáu 2023];3(1):11-24. Available at: https://jstt.vn/index.php/vn/article/view/138