Đỗ Thị Hồng Vân. “Ứng dụng Lý thuyết hành Vi dự định TPB mở rộng đánh Giá ý định sử dụng phương tiện đường sắt đô thị của người dân thành phố Hà Nội”. Tạp Chí điện tử Khoa học Và Công nghệ Giao thông, vol 3, số p.h 1, Tháng Ba 2023, tr 11-24, doi:10.58845/jstt.utt.2023.vn.3.1.11-24.